Котирање

20 нов


 

Котирање нацртане скице врши се алатима за димензионисање. Линеарне коте, коте пречника и коте радијуса димензионишите алатом Smart Dimension, а угловну коту алатом Angular Dimension.

 

 •  Коте се употребљавају за означавање, контролу димензија и оријентације елемената.
 • Елементи би требало да буду увек правилно искотирани и везани из разлога што једино кад је геометрија правилно дефинисана можете да мењате димензије и облик профила по вашој вољи (пример је креирање фамилије делова где је веома битно да профил правилно мења облик променом неке димензије)

Smart Dimension

 Линеарне коте, коте пречника и коте радијуса

 

Distance Between (udaljenost između

Angle Between (ugao između) 

CoordinateDimension (odnosu na nultu kotu

Angular Coordinate Dimension  (polarno kotiranje)             Symmetric Diameter (kota prečnika)   Half/Full

Advertisements

Мој први цртеж

20 нов

Стартовање новог фајла и избор равни за цртање модела

1. Изабрати опцију  New са главног менија;појављује се прозор за дијалог

2.Одабрати опцију   Normal.par   и изабрати  ОК   да би се стартовао нови фајл

 3. Изабрати опцију   Sketch са Feature toolbar –a.  Појављује се Sketch ribbon bar и треба селектовати раван у којоје се вршити цртање

4. Селектовати раван под називом Top plane

 Цртање профила

 

1. Цртање профила врши се уз помоцћ опције Line. Може се почети од линије дужине 40mm

2. Све остале димензије се цртају у односу на почетну линију. Лук се може цртати тако што се из   Feature toolbar –a  избере опција  Arc или се у команди   Line.  притисне тастер А. Да би се нацртао круг, ако центар лука није на слици, превуци курсор преко лука једном, да би се приказао центар лука. Тај центар лука употребити за цртање круга, опција Circle

 

Додавање односа на цртеж

 

На цртеж је неопходно додати неколико односа

 • Equal relationship
 • Tangent relationship
 • Horizontal/Vertical relationship

 

Све односе можемо наћи у  Feature and relationships toolbar- у или користеђи команду  Tools>Intelli sketch  где могу да се потврде односи (чекирају ) који нам одговарају одн. који су нам потребни

 Димензионисање профила

 1. Одабрати SmartDimension opciju са Feature and relationships toolbar-a.  На линији стања јавља се захтев да се кликне на елемент који треба димензионисати.
 2. Селектовати једну линију , сместити димензију испод профила.Затим на ribbon bar- и модификовати вредност димензије на на вредност задату на цртежу

После сваког модификовања димензија притиснути тастер Ентер.

 

 

Памћење фајла

 

 1.      Изабрати  Select tool   по завршетку цртежа.
 2.      Изабрати   Return на  ribbon bar- у .Окружење цртежа се затвара и показује се  Sketch    ribbon bar. Такође текући поглед се аутоматски мења у изометријски приказ.
 3.     Унети име  цртежа у резервисано место на    ribbon bar-у.Име цртеза се појављује у ивичном тулбару
 4.      Изабрати   Save   опцију са стандардног менија и појављује се прозор за дијалог Part properties dialog box
 5.      Изабрати     ОК     и појављује се дијалог  Save as dialog box  
 6.     Ажурирати сопствени фолдер на Д партицији   и написати Vezba1
 7.      Изабрати и затворити фајл

 

Нацртати ово у Sketch-у

 

 

Нацртати скеч, а онда пробати протрузију.

Solid Edge 19

18 нов

SOLID EDGE VERSION 19

            Да би се посао инжењера конструктора  учинио што једноставнијим и бржим, овај софтверски пакет је подељен тако да се поједини дизајнерски кораци могу одвијати у различитим окружењима. То практично значи да се сваки дизајнерски корак комплетира у одређеном окружењу. На пример , уопштено гледано  посао дизајнера инжењера се састоји од следеђих корака

 • Цртање уз употребљавање основних ентитета за цртање и њихово претварање у ткз. фичере ( features) или делове
 • Спајање различитих делова и њихово анализирање
 • Прављење или генерисање техничких цртежа одн, различитих погледа делова или склопа

Сваки од ових корака се презентира у оквиру Solid Edge-у виду различитих окружења

Part софтвер који омогуђава цртање дводимензиионалних делова који се различитим техникама (Revolved protrusion,Cutout…) претварају у 3Д модел односно фичер

Sheet metal part омогуђава конструисање делова од лима

Weldment омогуђава моделирање заваредих конструкција

Assembly  омогуђава стварање склопова на основу формираних фичера

Draft  врло битан елемент који је везан за израду техничког цртежа односно техничке документације

Из овога се да закључити да свако окружење носи своје екстензије

. par – тродимензионални делови

.psm- лимени делови

. asm -склоп

.pwd-заваривање

.dft- цртежи

. pcf – користи се за презентације (PDM product data menager )

  Предност овог програма у односу на друге је његова двосмерност и параметарска природа , као и могућност образовања модела (фичера).

Параметарска природа овог пакета се огледа у томе да је цртеж вођен својим димензијама, односно да је геометрија модела контролисана димензијама. (пример је цртање било ког правоугаоника коме се затим модификују димензије и геометрија сходно димензијама мења свој облик)

Фичер се дефинише као најмањи блок који гради неки модел. Сваки фичер може бити индивидулно мењан при мењању  солид модела Велика погодност поделе модела на бројне фичере је та што се својства цеолокупног модела могу мењати модификовањем појединих фичера. Ако поседујемо модел са 6 обичних рупа на себи и желимо да их променимо у рупе са упуштањем, не бришемо све рупе. Захваљујуђи  раду са фичерима могу се променити само неки парметри рупа на истом комаду и превести обичне рупе у рупе са упустом.

Двосмерна повезаност у овом софтверском пакету се дефинуше као способност да се све промене направљене на одређеном моделу у једном окружењу ( рецимо Part) аутоматски и одмах рефлектују на  истом модел у другом окружењу( у склопу или у техничком цртежу.)

Рад са завареним конструкцијама се одвија на сличан начин као у Assembly или Part окружењу.Sheet metal има слична својства као Part окружење.

Стартовање програма

 Solid edge се може стартовати директно са десктопа уз помођ пречице Shortcut.Уколико надесктиoпу не постоји та опција     Start.>All programs>Solid Edge19>Solid Edge

После тога на екрану се појављује кориснички интерфејс

 

Свако од понуених окружења има Edge Bar . Увек се налази са леве стране прозора и поседује листу свих појављивaња фичера и скечева (цртежа) по хронолошком редоследу.

Tools>Edge Features Toolbar се састоји од алата који се користе да претворе скеч у солид модел

 

 

 

Зашто баш моделирање у Solid Edge-у?

14 нов

Овај блог је намењен ученицима техничких школа који желе да упознају моделирање у програмском пакету који је другачији од Auto Cad-а, а чини ми се и лакши.

Научићемо

 • Цртање уз употребљавање основних ентитета за цртање и њихово претварање у 3Д моделе ( features)
 • Спајање различитих делова и њихово анализирање
 • Прављење техничких цртежа